Kontakt

Jeśli masz pytania – po prostu napisz na:

d-one@sails.pl

 

Dystrybutorem D-One w Polsce jest:

Nautica Boats sp. z o.o.

ul. Wiolinowa 11

80-298 Gdańsk

biuro:

Al. Jana Pawła II 9 | 81-345 Gdynia

t: +48 58 352 3713 | f: +48 58 732 2363

e: info@nauticaboats.pl | w: www.nauticaboats.pl

 

KRS 0000317162 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego (i wpłaconego): 100.000 zł
NIP: 584-266-36-43 | REGON: 220696936